Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2007

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ


Βρήκες καιρό, αρμένιζε, καιρό μην περιμένεις,

γιατί ο καιρός τα πράγματα δεν ξέρεις πως τα φέρνει