Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΦΩΚΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΦΩΚΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
῾Τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπε ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος...᾽ (῾Εβρ. ζ´ 26 )
  Η ΚΕΦΑΛΟΝΊΑ ΑΓΓΑΛΕΤΑΙ  ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΜΟΝΑΧΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΦΩΚΑ .

Τέτοιος ἱερέας καί αρχιερέας καΙτέτοιος ποιμένας κατά το πρότυπο του Κυρίου είναι ο Γεράσιμος ,όλη του ἡ ζωή είναι μία αδιάκοπη δοξολογία του Κυρίου και μία αέναη διακονία των συνανθρώπων του. Και προ της χειροτονίας του σε κληρικό, κατεξοχήν όμως μετά από αὐτήν, ιδίως αφότου ανήλθε εισήλθε στην ιεροσύνη , ἡ προσωπική του ζωή ήταν ἡ ζωή των άλλων. ῎Εχοντας καθαρίσει διά της ασκητικής του διαγωγής όσο ήταν δυνατόν στον άνθρωπο την καρδιά του δέχτηκε τις φωτιστικές ακτίνες του Πνεύματος και βίωσε την αληθινή αγάπη..
 Όλοι ξέρουμε ὅτι ὁ καθένας τον τραβούσε προς τη μεριά του για τη λύση του προβλήματός του: ὁ πτωχός για την τροφή του, ὁ κυνηγημένος για την κάλυψή του, ὁ αδικημένος για την υπεράσπιση του, ὁ άστεγος για το κατάλυμά του.
Καλή δύναμη με την ευχή του Αγίου μας και την αγάπη του νησιού μας, συμμαθητή και φίλε παιδικέ  Γεράσιμε Φωκά.


Δεν υπάρχουν σχόλια: