Σάββατο, 28 Ιουνίου 2008

στη θαλασσα μας


Με ‘ένα μπιστόλι ρίξε μου, μη λυπηθείς τις σφαίρες,

έτσι κι αλλιώς χωρίς εσέ

είναι νεκρές οι μέρες